Sunday, 24 June 2012

PPG Sirah PIM3106

Tugasan PIM3106 untuk kelas PI3 dan PI4 - Perbincangan kumpulan dan pembentangan pada 28 Julai 2012. (Pembentangan dari empat kumpulan sahaja. Untuk 11 Ogos dan 1 Sept tajuk lain akan diberi dan kumpulan lain yang akan membentang)

1. Perbincangan konsep  sirah dalam Islam yang merangkumi:

-       Huraian berkaitan dengan definisi
-       Menyatakan persamaan/ perbezaan di antara sirah dan sejarah.
-       Pandangan tokoh sejarah terhadap penulisan sirah Rasulullah S.A.W.

2. Mencari maklumat secara berkumpulan berkaitan:
-       Tokoh-tokoh sejarah dan pandangan mereka terhadap sirah dan sejarah Islam.
-       kitab-kitab rujukan sirah dan sejarah Islam.
-     Mengkaji sejarah penulisan sirah dan sumber-sumbernya.
      -    Membuat perbandingan methodologi fiqh sirah Muhammad Said Ramadhan al-Buty dan Mustaffa al-Siba’i

3. Bengkel / Analisiskan:
-       konsep sirah dalam  sukatan pelajaran Pendidikan Islam  sekolah rendah.
-       kepentingan sirah kepada individu,  masyarakat  dan negara.

4. Perbincangan dan sumbang saran mengenai kesan sirah:  dalam kehidupan seharian.
-       pada individu
-       Keluarga
      -     masyarakat
      -     Aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment

International Conference UTM KL