DALAM USAHA MENCARI CINTA DAN REDHA ALLAH

DALAM USAHA MENCARI CINTA DAN REDHA ALLAH JALAN DAKWAH INI AKAN DITERUSKAN DAN TIDAK AKAN ADA NOKTAHNYA

Sunday, 24 June 2012

PPG Sirah PIM3106

Tugasan PIM3106 untuk kelas PI3 dan PI4 - Perbincangan kumpulan dan pembentangan pada 28 Julai 2012. (Pembentangan dari empat kumpulan sahaja. Untuk 11 Ogos dan 1 Sept tajuk lain akan diberi dan kumpulan lain yang akan membentang)

1. Perbincangan konsep  sirah dalam Islam yang merangkumi:

-       Huraian berkaitan dengan definisi
-       Menyatakan persamaan/ perbezaan di antara sirah dan sejarah.
-       Pandangan tokoh sejarah terhadap penulisan sirah Rasulullah S.A.W.

2. Mencari maklumat secara berkumpulan berkaitan:
-       Tokoh-tokoh sejarah dan pandangan mereka terhadap sirah dan sejarah Islam.
-       kitab-kitab rujukan sirah dan sejarah Islam.
-     Mengkaji sejarah penulisan sirah dan sumber-sumbernya.
      -    Membuat perbandingan methodologi fiqh sirah Muhammad Said Ramadhan al-Buty dan Mustaffa al-Siba’i

3. Bengkel / Analisiskan:
-       konsep sirah dalam  sukatan pelajaran Pendidikan Islam  sekolah rendah.
-       kepentingan sirah kepada individu,  masyarakat  dan negara.

4. Perbincangan dan sumbang saran mengenai kesan sirah:  dalam kehidupan seharian.
-       pada individu
-       Keluarga
      -     masyarakat
      -     Aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment