Saturday, 6 August 2011

PIM3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH (PPG JUN 2011)

AGIHAN TAJUKPengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Kod                 : PIM 3101

Bilangan Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
 Jam Kredit
Catatan
1
Pendaftaran Dan Taklimat


11 Jun 2011
2

Topik 1:Perkembangan Pendidikan Islam

·   Zaman Rasulullah s.a.w
·   Pendidin Islam Di Madinah
·   Zaman Khulafa’ al-Rasyidin

6
25 Jun 2011
Topik 2:Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Hingga kini
·   Zaman Sebelum Merdeka
·   Zaman Kerajaan Melayu Melaka
·   Zaman Penjajahan
·   Sistem Pendidikan Pondok
·  Zaman Selepas Merdeka
·    Institusi Pendidikan Islam di Malaysia Selepas  Merdeka
6
3

Topik 3: Asas-Asas Pembinaan  Kurikulum  Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

·   Kurikulum Pendidikan Islam
·   Konsep
·   Matlamat
·   Falsafah


2
30 Julai 2011
Topik 4: Analisa Kurikulum Lama dan Kurikulum  Baru Pendidikan Islam Sekolah Rendah dan Pengenalan Kurikulum Standart Sekolah Rendah.

·  Kurikulum Lama Sek Rendah
·   Pengenalan
·   Pengurusan Bilik Darjah KLSR
·   Ciri-ciri bilik darjah tradisi
·   Pengujian dan Penilaian dalam KLSR
·  Kurikulum Baru Sek Rendah
·   Matlamat dan Objektif KBSR
·   Prinsip dan Ciri KBSR
·   Pelaksanaan KBSR
·   Pengurusan Bilik Darjah KBSR
·   Pengujian dan penilaian dalam KBSR
·   Fokus dan Struktur KBSR
·   Kekuatan dan Kelemahan KBSR
·   Pengenalan KSSR
4
4
Topik 5: Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR
·  Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
·   Matlamat
·   Bidang
·  
·  Huraian Sukatan Pelajaran
·   Matlamat
·   Kandungan
·   Fokus
(Masih di peringkat kemaskini)

6
20 Ogos 2011
Topik 6: Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran
·  Konsep Buku Teks
·  Keberkesanan Buku Teks
·  Buku Panduan Guru
·  Fungsi Buku Panduan Guru
·  Keberkesanan Buku Panduan Guru

6

5


Topik 7: Pengenalan Pendidikan Islam Program j-QAF

3
24 Sep 2011
Topik 8: Pengenalan Model-model dalam program j-QAF

4
6
Topik 9: Model-model dalam program j-QAF dan pelaksanaannya

2
1 Okt 2011
Topik 10: Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam  Bulan Pertama Tahun Satu


6


JUMLAH45

No comments:

Post a Comment

International Conference UTM KL